Tag Archives: Wakaf Al-Azhar

Wakaf Wasiat Polis Syariah Bersama Wakaf Al-Azhar (QUANTUM WAKAF)

“Barangsiapa yang wafat dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Alloh dan Sunnah Rasulullah, mati dalam keadaan diampuni atas dosanya.” (H.R. Ibnu Majah)

PENGERTIAN

Wakaf Wasiat adalah suatu perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara legal sebagian dari kepemilikan asset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari asset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut hidup.

Wakaf Wasiat Polis Syariah adalah Quantum Wakaf untuk dapat mewakafkan hingga melebihi nilai asset yang kita punya saat ini tanpa mengurangi hak ahli waris.

CONTOH

Bapak H Ahmad Nashir (usia 35 tahun) merencanakan wakafnya 1,5 juta setiap bulan yang dibayarkan melalui Bank Syari’ah/sahabat wakaf dengan jangka waktu 10 tahun atau seumur hidup melalui program wakaf perkebunan sawit seluas 1 hektar. Continue reading